?>
Profesor/a de Catalá
Una escola d’idiomes al centre de Terrassa busca professor de català durant 2 hores setmanals (dilluns 16-17h i dijous 15-16h), preparació per a l’examen C2. Inici de febrer.

Envieu el CV amb una breu descripció de l’experiència a: idiomasterrassa@gmail.com