?>
Profesor portugués nativo o con título
Somos AulaIntercultural.
Buscamos profesores portugueses nativos o con título universitario en la lengua (filología o similar), para realizar unas clases mediante whatsapp.
Si estás interesado, escríbenos a info@aulaintercultural.es con tu CV actualizado para que podamos ampliarte la información.
Nós somos a AulaIntercultural.
Procuramos professores nativos de português ou professores com um diploma universitário na língua (filologia ou similar) para dar aulas através do whatsapp.
Se estiver interessado, escreva para info@aulaintercultural.es com o seu CV actualizado, para que possamos fornecer-lhe mais informações.