24 years old
?>
Soc profesor d'Angles
Hola, em dic Rhys Horton i soc del Regne Unit. Soc professor d'Angles. Soc nou a Barcelona i busco alumnes nous. No parlo Castella, però parlo Català equivalent al nivell A2. També parlo Angles i Gal·lès amb nivell natiu. Tinc experiència impartint classes d'Angles del nivell A1 fins al B2. Personalment, crec que és molt important el procés d'aprenentatge de cada alumne, per això personalitzo les meves classes, ajustant-les a les necessitats i interessos de cada alumne. Puc donar classes a l'espai que més convingui, el trieu vosaltres: a un lloc neutre com al parc o una cafeteria, o a casa vostra.

Preus:
16€ /hora
25€ /2 hores
12€ para cada un /hora (si t'uneixes amb un amic del mateix nivell)

Hello, my name is Rhys Horton and I am from the UK. I am a native-speaking English teacher. I am new in Barcelona and I’m looking for new students to teach! I cannot speak Spanish, though I do speak Catalan at A2 level, along with English and Welsh at native level. I have experience teaching English from A1 - B2 level. I believe it is important for the learning experience to be relevant to my students, so I personalise my lessons to my students’ interest and needs. I can teach at a location of your choosing: in a neutral venue like a cafe or park, or in your home if you desire.

Prices:
16€ /hour
25€ /2 hours
12€ each /hour (if you join with a friend of the same level)

Hola, mi nombre es Rhys Horton y soy del Reino Unido. Soy profesor de inglés. ¡Soy nuevo en Barcelona y estoy buscando nuevos estudiantes para enseñar! No puedo hablar español, aunque sí que hablo catalán con el nivel A2. Hablo inglés y galés a nivel nativo. Tengo experiencia impartiendo clases de Ingles del nivel A1 hasta el B2. Personalmente, creo que es muy importante el proceso de aprendizaje de cada alumno, por eso personalizo mis clases, ajustándolas a las necesidades e intereses de cada alumno. Puedo dar clases en el espacio que más convenga, lo elegís vosotros: en un lugar neutro como en el parque o una cafetería, o en vuestra casa.

Precios:
16€ /hora
25€ /2 horas
12€ para cada uno /hora (si te unes con un amigo del mismo nivel)