?>
Lekcji gry na gitarze
Jestem absolwentk? szko?y muzycznej w Pi?sku, szko?y muzycznej II stopnia w Mi?sku i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Nauka gry na gitarze dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Posiadam 10 do?wiadczenie w nauczaniu gry na gitarze. 
Zapraszam w ?wiat gitary!!!