?>
PROFESSOR/A DE CATALÀ
A l‘Aula d’Idiomes, una cooperativa de serveis llingüístics ubicada en Sants, busquem una persona que s’encarregui de la docència de català per aquest nou curs 2023/2024.

A més de coneixements de l'idioma, es requereix experiència en la preparació de classes, i gestió i acompanyament de grups de tots els nivells.

També es valorarà positivament experiència en la traducció.

Jornada d’entre 6 i 8 hores lectives setmanals, de tarda, a desenvolupar del 03/10/23 al 30/6/24, amb hores adicionals de preparació i de reunions. Salari brut d'entre 415,83 € i 612,09 € mensuals segons jornada.

Les persones enviades deuen enviar el seu currículum a info@auladidiomes.cat abans del divendres 15 de setembre.